top of page
Motion Factors - Fysiotherapie | Fysiotherapie

Betalen

 

Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars (zie verder onder 'contracten'). De cliënt  is dus zelf verantwoordelijk voor de betaling.

De rekening voor fysiotherapie wordt aan het einde van het consult voldaan. Bij voorkeur via de pinautomaat.

 

De rekening voor physical coaching wordt direct meegegeven. De betaalde rekening kan vervolgens bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

 

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden de kosten wel/niet of deels vergoed.

 

Contracten:

De politiek heeft een aantal jaren geleden besloten dat er marktwerking in de gezondheidszorg moet komen om de toenemende kosten te kunnen beheersen. Voor mij, als fysiotherapeut, betekent dit dat ik met alle Nederlandse  zorgverzekeraars contracten kan afsluiten.

 

Echter, in de aangeboden contracten geven de zorgverzekeraars mij niet de vergoeding en de ruimte om de kwaliteit te leveren die ik voor ogen heb. De aandacht verschuift m.i. teveel van 'cliënt en individu' naar 'targets en productie'. Dat is niet de weg die ik wil gaan. Onderhandelen over de inhoud van deze standaardcontracten is niet mogelijk.

 

Daarom werk ik zonder contracten met de zorgverzekeraars. Ik zie in deze contractvrijheid een uitstekende mogelijkheid om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen.

Door het uitsluiten van knellende regelgeving en bureaucratische administratie kan ik al mijn aandacht en tijd besteden aan een optimale begeleiding van mijn cliënten.

bottom of page