top of page
conditietest - ergotrainer
conditietest - loopband

Conditietesten

 

VO2 Max testen

De manier om het uithoudingsvermogen te meten heeft te maken met de hoeveelheid zuurstof (O2) die we maximaal op kunnen nemen. VO2-max wil dan ook zeggen Maximale zuurstofopname. Om een bepaalde prestatie vol te kunnen houden, hebben we voortdurend energie nodig. Als het lichaam de benodigde energie niet meer kan leveren stopt de motor.

 

Bepaling VO2-max (aëroob vermogen)
Het langdurig volhouden van een bepaalde inspanning houdt in dat het lichaam de energievoorziening ook werkelijk voortdurend op gang kan laten komen. Aangezien het hier altijd om energieprocessen gaat waarbij zuurstof nodig is, spreekt men hier ook wel van een aëroob uithoudingsvermogen (met zuurstof). Een slecht uithoudingsvermogen duidt op een slechte zuurstofopname. Hierdoor zal de energietoevoer ook slecht zijn en dat resulteert uiteindelijk in een slechte prestatie.

 

Lactaat Testen
Lactaat is een stof die in de spieren gevormd wordt bij alle beweging. Het is de reststof van het anaerobe lactische energiesysteem. Ze wordt voornamelijk gevormd bij maximale inspanningen van een 10 tal seconden tot enkele minuten. Ook in rust is lactaat in het bloed aanwezig (gemiddeld in een concentratie van ongeveer 1 mmol/l). Ondanks het feit dat lactaat in de spier gevormd wordt, wordt bij lactaatbepalingen om praktische redenen voornamelijk gewerkt met lactaatconcentraties in het bloed. De lactaatconcentraties worden meestal uitgedrukt in millimol per liter (mmol/liter). We meten hiermee de mate van verzuring bij inspanning.

 

Bepaling van de anaerobe drempel

Lactaat wordt in de sportgeneeskunde voornamelijk gebruikt om de zogenaamde anaerobe drempel te bepalen. Deze anaerobe drempel of overslagpols (of omslagpunt) wordt gedefinieerd als die werkintensiteit waarboven lactaat zich begint op te stapelen in de spieren en het bloed. Deze ophoping ontstaat door het feit dat de afvoer van het lactaat de aanmaak niet meer kan volgen. Deze anaerobe drempel vormt dus de overgang van de aerobe naar de anaerobe lactische energielevering. Hoe later een sporter deze drempel bereikt, hoe beter zijn uithoudingsvermogen.

 

Desgewenst kunnen wij ook op locatie metingen en analyses verrichten bijv. om status en voortgang van uw team dan wel individuele sporter te registreren.

bottom of page