top of page
Motion Factors - Fysiotherapie | Fysiotherapie

Hoe werkt Fysiotherapie?

1. Intake:

Bij de eerste afspraak zal de fysiotherapeut een zo’n goed mogelijk beeld van uw klachten vormen door middel van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek.
Samen met u stelt de fysiotherapeut een behandelplan op. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke hulpvraag.

De eerste afspraak vergt meer tijd dan de vervolgafspraken. Het vastleggen van de bevindingen, het in samenspraak opstellen van het plan van aanpak en het uitzetten van de strategie van het behandelproces bepalen.

Het is belangrijk om de bron van de lichamelijke klachten zo duidelijk en volledig mogelijk te analyseren. Waar nodig wordt een bewegingsanalyse met behulp van onze testapparatuur gedaan.

2. Behandelplan:

Het behandelplan vormt de leidraad van de behandelingen, waarbij gericht naar een realistisch einddoel wordt gewerkt. Elke weer toetsen we de bevindingen van dat moment met die van de intake, het tijdpad,etc.

3. Behandeling:

Voorwaarden scheppen voor een goede beweging met verschillende techniek.

Oefenen van een goede bewegingscombinatie, -gevoel en bewegingsinzicht.

Wij verwachten van u een actieve rol in het gehele proces door het doen van opgeven thuisoefeningen om een optimaal resultaat te bereiken.

bottom of page