top of page

Klachtenregeling

Bij MotionFactors vinden we het heel belangrijk dat we u zo prettig en goed mogelijk van uw pijn en klachten afhelpen. Tijdens een behandeling leggen we steeds uit wat we doen en waarom we voor een bepaalde behandeling kiezen. U kunt altijd vragen stellen als iets niet duidelijk is. We leggen liever dingen drie keer ‘teveel’ uit, dan dat u vol vragen en onzekerheden naar huis gaat. Desondanks kan het best gebeuren dat u minder tevreden bent over een behandeling. Of het niet eens bent met de manier waarop wij met u omgaan. Dat is vervelend. Voor u en voor ons.

Daarom nemen wij klachten zeer serieus. Heeft u klachten of bent u ontevreden over de manier waarop wij u behandelen, maak dat dan zo snel mogelijk aan ons kenbaar. Dat kan mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Als uw klacht gaat over een behandeling, dan kunt u dat het best direct met uw behandelaar bespreken. Samen kunt u proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Meestal haalt een goed gesprek de ergste kou uit de lucht.
Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Dat snappen wij heel goed. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Misschien is het een idee om iemand mee te nemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Als u er desondanks toch niet uitkomt, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Hebt u verdere vragen over hoe en bij welke instantie u een klacht het beste kan indienen? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
033 - 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

 

Regionaal Tuchtcollege
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.
Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl  vindt u de contactgegevens.

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250 3500 GG Utrecht
0900-2437070 (€ 0,10 cent per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl

bottom of page