top of page
Motion Factors - Fysiotherapie | Vergoeding Fysioterapie

Vergoeding Fysiotherapie

 

Contracten

Voor mijn werkzaamheden als fysiotherapeut heb ik geen contracten afgesloten bij de 32 verschillende zorgverzekeraars in Nederland.

 

Contracten afsluiten heeft twee kanten: enerzijds biedt dit een service voor de cliënt, anderszijds neemt de zorgverzekeraar de positie in van de behandelend therapeut.

 

Met name het laatste is hetgeen waar ik niet achter kan staan. Als uw behandelend therapeut kan ik beter inschatten wat u op dat moment nodig heeft. Ik kan daarom beter beoordelen wat nodig is dan wat een zorgverzekeraar van een afstand voorschrijft. Ik kies er bewust voor om deze extra tijd in u te investeren in plaats van administratieve afhandelingen

 

Controleer uw polis voor de vergoeding aan niet-gecontracteerde fysiotherapie, dit verschilt per zorgverzekering. In de meeste gevallen wordt u voor 75-100% vergoed.

 

Wat betekent dit voor u?

Vergoeding van de behandeling in mijn praktijk kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een factuur. Afhankelijk van uw type verzekering, ontvangt u van uw verzekeraar (een deel van de) kosten terug. Het kan betekenen dat de vergoeding niet volledig de kosten dekt. Kijkt u hier zelf de voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis op na. Om een idee te krijgen klikt u op de knop linksonder (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend).

 

Het standaard eigen risico van de basisverzekering is niet van toepassing op uw aanvullende verzekering.

bottom of page